Сатып алу сұрақтары бойынша жауапты тұлғалар бойынша ақпарат

  1. Бондарев Михаил Вениаминович – «ҮМЗ» АҚ Сатып алу директорының қызметі Сатып алуды жоспарлау және ұйымдастыру бөлімінің бастығы. Электронды мекенжайы BondarevMV@ulba.kz. Телефон 8 (7232) 29-86-25.
  2. Шмурыгин Андрей ВладимировичСатып алу директорының қызметі материалдық техникалық жабдықтау бөлімінің бастығы. Электронды мекенжайы ShmuryginAV@ulba.kz. Телефон 8 (7232) 29-81-19.
  3. Окасова Зауреш Амангельдыевна – «ҮМЗ» АҚ Сатып алу директорының қызметі Сатып алуды жоспарлау және ұйымдастыру бөлімінің инженері. Электронды мекенжайы OkasovaZA@ulba.kz. Телефон 8 (7232) 29-87-02. Окасова З.А. - «ҮМЗ» АҚ  сатып алудың жылдық жоспарын және сатып алудың ұзақ мерзімді жоспарын толтыру үшін жауапты.

Еншілес ұйымдардың веб-сайттарының мекенжайы:
«Машз
ауыт» ЖШС http://mz.goszakup.ulba.kz/
«
ҮДБ» ЖШС http://bou.goszakup.ulba.kz/
«Ульба-ФторКомплекс»
ЖШС  http://ftor.kz/
«ҮМЗ» Мәдениет сарайы» ЖШС
http://dkumz.kz/index.php/gos-zakupki

 

Информация по ответственным лицам по вопросам закупок

  1. Бондарев Михаил Вениаминович – Начальник отдела планирования и организации закупок Службы директора по закупкам АО «УМЗ». Электронный адрес  BondarevMV@ulba.kz. Телефон 8 (7232) 29-86-25.
  2. Шмурыгин Андрей Владимирович – Начальник отдела материально-технического снабжения Службы директора по закупкам. Электронная почта ShmuryginAV@ulba.kz. Телефон 8 (7232) 29-81-19.
  3. Окасова Зауреш Амангельдыевна - Инженер отдела планирования и организации закупок Службы директора по закупкам АО «УМЗ». Электронный адрес OkasovaZA@ulba.kz. Телефон 8 (7232) 29-87-02. Окасова З.А. - ответственная за заполнение годового плана закупок и долгосрочного плана закупок АО «УМЗ».

Адреса веб-сайтов дочерних организаций:
ТОО «Машзавод»
http://mz.goszakup.ulba.kz/
ТОО «БОУ»
http://bou.goszakup.ulba.kz/
ТОО «Ульба-ФторКомплекс»
http://ftor.kz/
ТОО «Дворец культуры «УМЗ» http://dkumz.kz/index.php/gos-zakupki